image image
Om BIO
Norsk Biologforening (BIO) ble stiftet i 1981, og har i dag ca 1000 medlemmer. Foreningen organiserer universitetsutdannede biologer innen alle yrkeskategorier. BIO er også åpen for biologer under utdanning. Andre med interesse for biologi kan bli støttemedlem.  
Formål BIOs formål er å • Styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer • Arbeide for biologenes interesser på arbeidsmarkedet • Arbeide for å styrke biologifaget i skolen • Arbeide for at biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk på alle nivå i samfunnsplanleggingen • Utgi foreningens tidsskrift • Etablere kontakt med utenlandske biologer og biologorganisasjoner

BIOs årsmøte 2015 blir onsdag  22. april
i  auditoriet 1, Kristine Bonnvies hus, Universitetet i Oslo. 

Les mer …

Nordatlantisk sjøfuglseminar: 20.-21. april

For 30 år siden var krykkja den vanligste sjøfuglen i fuglefjellet på Runde,
i dag finnes det nesten ingen krykkjer igjen, og flere andre arter har problemer.
Hva har skjedd?

Les mer …

Filmene fra BIO-konferansen 2014 er ferdig redigert og du kan se dem her:

http://www.ub.uio.no/om/kanal/ureal/biokonferansen-2014/

Spør en biolog!

Spør en biolog

Vil du vite om giraffer kan svømme? Om veps kan gå på fylla? Om biologisk mangfold blant potteplanter og på baderom? Hva du egentlig spiste sist sopptur? Du kan få svar på det meste hvis du bare spør en biolog! Sannheten er noen tastetrykk unna! Spør en biolog!

Siste fra forumet