image image
Om BIO
Norsk Biologforening (BIO) ble stiftet i 1981, og har i dag ca 1000 medlemmer. Foreningen organiserer universitetsutdannede biologer innen alle yrkeskategorier. BIO er også åpen for biologer under utdanning. Andre med interesse for biologi kan bli støttemedlem.  
Formål BIOs formål er å • Styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer • Arbeide for biologenes interesser på arbeidsmarkedet • Arbeide for å styrke biologifaget i skolen • Arbeide for at biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk på alle nivå i samfunnsplanleggingen • Utgi foreningens tidsskrift • Etablere kontakt med utenlandske biologer og biologorganisasjoner

Nordatlantisk sjøfuglseminar: 20.-21. april

For 30 år siden var krykkja den vanligste sjøfuglen i fuglefjellet på Runde,
i dag finnes det nesten ingen krykkjer igjen, og flere andre arter har problemer.
Hva har skjedd?

Les mer …

Filmene fra BIO-konferansen 2014 er ferdig redigert og du kan se dem her:

http://www.ub.uio.no/om/kanal/ureal/biokonferansen-2014/

Prisvinner Dag O. Hessen og BIOs styreleder Kirsten Borse  Haraldsen.Prisvinner Dag O. Hessen og BIOs styreleder Kirsten Borse Haraldsen.Professor Kristine Bonnevie understreket i sin tid at universitetsansatte hadde plikt til å engasjere seg på tre sentrale områder: forskning, undervisning/administrasjon og formidling. Innen det siste området, formidling, var hun selv en foregangskvinne. Dag O. Hessen, som i dag er en av vårt lands mest sentrale, og ikke minst,  mest kjente  biologer, oppfyller alle Bonnevies krav.

Les mer …

Spør en biolog!

Spør en biolog

Vil du vite om giraffer kan svømme? Om veps kan gå på fylla? Om biologisk mangfold blant potteplanter og på baderom? Hva du egentlig spiste sist sopptur? Du kan få svar på det meste hvis du bare spør en biolog! Sannheten er noen tastetrykk unna! Spør en biolog!

Siste fra forumet