Spør en biolog
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Hovedside | Brukerprofil | Nye innlegg | Spørreundersøkelser | Mine bokmerke | Private meldinger | Hva skjer | Fotogalleri | Artslista | Medlemmer | Søk | Hjelp

 Alle fora
 Spør en biolog
 Spør om planter
 K-strateg og r-strateg
 Forum låst
 Skrivervennlig versjon Bookmark this Topic BookMark Topic
Forfatter Tidligere emne Emne Neste emne  

mimikry
Deltaker

2 Innlegg

Skrevet - 06/12/2006 :  10:36:24  Vis profil Send mimikry a Private Message
Hei biologer!
Fint forum! Jeg lurer på en ting: Er det å være r-strateg mer primitivt i forhold til å være k-strateg? Jeg mener, r-strateger produserer mye avkom fordi overlevelsesevnen er lav. Er det sånn at mange slike organismer ofte "legger om" til K-strategi etter en tid, altså produserer færre og færre avkom, og bedriver yngelpleie? De må jo etterhvert bli bedre tilpasset miljøet de lever i, særlig nettopp fordi de får så mange avkom, og evolusjonen derfor bør gå ekstra fort, (slik at avkommenes overlevelsesevne øker). Kanskje er miljøet veldig variabelt og ustabilt, og dermed vanskelig å tilpasse seg til for slike arter? Eller er jeg helt på jordet?
Har lurt på dette en stund.

Håper på raskt svar grunnet eksamen i overimorgen

PS:Hvordan kan man formulere en sammenheng mellom begrepene semelpari/iteropari og k-strategi/r-strategi?
På forhånd tusen takk

mimikry
Deltaker

2 Posts

Skrevet - 06/12/2006 :  10:39:20  Vis profil Send mimikry a Private Message
Dette spørsmålet ble visst litt feilplassert. Jeg tenkte ikke på planter, men generelt alle organismer. Beklager.
Gå til toppen av siden

klaush
Biolog9543 Posts

Skrevet - 06/12/2006 :  11:02:36  Vis profil  Besøk klaushs hjemmeside Send klaush a Private Message
Når det gjelder r- og K-strategi er den ene strategien ikke mer "primitiv" eller "avansert" enn den andre. Evolusjonen går i alle retninger, som Richard Dawkins sammenlikner med "den blinde urmakeren". Organismene som er underlagt evolusjon vil følge evolusjonens fire hovedprinsipper for forandring: mutasjoner, genvandring, gendrift og naturlig seleksjon. Bare den siste kan ha en viss "retningsbestemthet", de andre tre gir variasjon som kan (men oftest ikke) forbedre organismen til å tilpasse seg et endret miljø. Et ustabilt og uforutsigbart miljø vil gagne evolusjon i retning av r-strategi. Et stabilt og forutsigbart miljø vil gagne evolusjon i retning av K-strategi. Det er gjort forsøk (husker ikke hvor) med bananfluer utsatt for kunstig seleksjon i disse to retningene, som ga hver sine spesialiseringer med tid.

Det er ingen sammenheng med semelpari/iteropari og K-strategi/r-strategi. Det kunne være fristende å si at semelpare tenderer med K, mens iteropare mor r, men det er ikke hold i dette. Unntakene er like mange som reglene.
Gå til toppen av siden

janw
Biolog10582 Posts

Skrevet - 06/12/2006 :  11:13:57  Vis profil Send janw a Private Message
Jeg vil si at begrepene "primitiv" og "avansert" generelt er avleggs i biologien. Alle organismer som sameksisterer i dag har en nøyaktig like lang forhistorie. I noen tilfeller kan man si at en organisme har beholdt en opprinnelig karakter, mens en annen organisme i stedet har en nyere (mer avledet) karakter. Man kan også si at en organisme er enkelt oppbygd, mens en annen organisme er mer komplisert bygd opp. Men vi kan ikke på bakgrunn av det slutte at den ene er mer primitiv enn den andre.

Alle organismer som har klart seg fram til i dag har gjort det fordi de gang på gang på gang har vunnet i lotteriet om å være tilstrekkelig veltilpasset til miljøet - på bekostning av andre som ikke klarte seg.

R-strategi og K-strategi er så generelle livsstrategier at det er helt umulig å si at det ene er mer opprinnelig enn det andre, eller at det ene er mer komplekst enn det andre. Differensieringa i uttalte r- og k-strateger (og mer eller mindre intermediære grupper) er en del av den generelle nisjedifferensieringa i biosfæren. På samme måte som det i en moden biosfære er nisjer for både produsenter, primærkonsumenter og sekundærkonsumenter, eller både vannlevende og landlevende organismer, eller både jaktende/beitende heterotrofer med indre fordøyelse (dyr) og absorberende heterotrofer med ytre fordøyelse (sopp), så er det også nisjer for mer eller mindre uttalte r- og k-strateger. Begge strategier gir grunnlag for suksess. Begge strategier kan føre til svært finurlige tilpasninger og mange avledete karaktertrekk. Jo mer forskjellige arter blir, jo flere ulike nisjer som utvikles, desto flere arter kan sameksistere i økosystemet. Det er hele essensen.
Gå til toppen av siden

Hallvard H
Biolog1226 Posts

Skrevet - 06/12/2006 :  11:14:54  Vis profil Send Hallvard H a Private Message
Ja det ble litt feilplassert, men de fleste av oss leiter i alle forum tror jeg. Kanskje noen flytter det for deg.

Hva som er primitivt eller ikke, vel jeg ser ikke på noen av de to strategiene som mer primitivt enn den andre. Det der er jo veldig relativt, det handler mer om hvilken nisje som er "ledig" hvilken strategi som er mest suksessfull i det gitte miljøet. I et samfunn med mange K-strateger vil det som regel være mer rom for en r-strateg, og omvendt. Hvis det du lurte på var mer hvilken strategi som er typisk for primitive, laverestående skapninger er vel det r-strateger. Men på grunn av det jeg har skrevet ovenfor kan r-strategi være det beste valget for en "moderne" organisme også.

Typiske egenskaper som favoriseres av r-strateger er f.eks rask utvikling, tidlig reproduksjon, kort levetid, liten kroppsstørrelse, og semelparí (å reprodusere kun èn gang i løpet av livet).

Disse egenskapenes motpoler, inkludert iteroparí (å reprodusere suksessivt/flere ganger i løpet av livet), favoriseres typisk av k-strateger.-Hallvard
Gå til toppen av siden

Hallvard H
Biolog1226 Posts

Skrevet - 06/12/2006 :  11:16:13  Vis profil Send Hallvard H a Private Message
Tjoho her sto vi i kø gitt!

mornjanogklaus!


-Hallvard
Gå til toppen av siden

klaush
Biolog9543 Posts

Skrevet - 06/12/2006 :  13:29:25  Vis profil  Besøk klaushs hjemmeside Send klaush a Private Message
Jeg er uenig med Hallvard når det gjelder semelpari of r-strategi. Mange semelpare planter er typiske K-strateger. For eksempel agavene og dens slektninger som lever i ørkener i Amerika. De kan leve i mange år for til slutt å reprodusere med komplisert pollinering og frøsetting. Disse ville jeg kalle typiske K-strateger. 17-årig og 13-årig sikade vil jeg også kalle K-strateger, sjøl om de reproduserer bare én gang i livet (som mange insekter).

Det fins også eksempler på r-strateger blant de iteropare, f.eks. husflue og ikke minst muggsopper som kan produsere flere omganger med sporer.

Dessuten er jeg enig med Jan at det ikke fins noen "primitiv" eller "avansert" organisme (derfor brukte jeg anførselstegn). Det vi derimot kan si er at visse karakterer er opprinnelige, mens andre karakterer er avledete. Moderne fylogeni går blant annet ut på å finne felles avledete karakterer for grupper. Menneskets fingre er egentlig en opprinnelig karakter som gjenfinnes hos amfibier, tommel som kan motstilles er avledet og oppsto - korriger meg her - hos menneskeapene fra og med gibbon.
Gå til toppen av siden

Hallvard H
Biolog1226 Posts

Skrevet - 06/12/2006 :  16:27:06  Vis profil Send Hallvard H a Private Message
Som jeg skrev til deg i mail Klaus; Det kan godt hende det finnes mange unntak, og siden jeg ikke kjenner til alle disse eksemplene kan jeg ikke være annet enn ydmyk.

Jeg synes allikevel at det er logisk at ett stort reproduksjonsforsøk som strategi forekommer hyppigere hos R-selekterte arter, som har kort levetid. Mine antagelser ble også støttet av tilsynelatende pålitelige nett-kilder:
http://www.marine.rutgers.edu/pinelands/Course%20material/ESO/18_Population%20Growth.pdf (slide 17)
http://www.jstor.org/view/00030147/di006194/00p0308v/0

Vi får be "mimikry" om i hvert fall å være tvilsom til dette, og argumentere godt for seg i en eventuell besvarelse.

Og hvis det skulle være tvil, så mener jeg det samme som dere når det gjelder dette med primitivt og ikke, selv om vi har ordlagt oss litt forskjellig. Det er vanskelig, og veldig relativt å skulle si hva som er primitivt og hva som er moderne i denne sammenhengen, det er et feilspor.

-Hallvard
Gå til toppen av siden
  Tidligere emne Emne Neste emne  
 Forum låst
 Skrivervennlig versjon Bookmark this Topic BookMark Topic
Snarvei:
Spør en biolog © © 2001 BIO Gå til toppen av siden
Denne sida ble genererert på 0,12 sekunder. Snitz Forums 2000